Apsik!
Aplikacja dla alergików

Aktualne dane
o pyleniu alergenów,
smogu i pogodzie.

…

Aktualne informacje
o smogu i jakości
powietrza

…

Wykres
samopoczucia

…

Dzienniczek
samopoczucia

…

Gabinety
alergologiczne
w okolicy

…

Notyfikacje o
nadchodzącym
pyleniu

…

Generowanie
raportów
z dzienniczka

…

Speedtest

…